1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

2. Rekisterin pitäjän nimi ja osoite

Elido Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, puh. 010 666 9910, elido(at)elido.fi, y-tunnus 2252548-1

 

3. Rekisteristä vastaava henkilö

Margit Lindholm, Elido Oy, Kumitehtaankatu 5, 04260 Kerava, margit.lindholm@elido.fi, Puh. 0400 896 226

 

4. Rekisterin nimi

Elido Oy:n ilmetys.fi -tilauskanavan rekisteriseloste

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäjä käyttää tietoja tilausten ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tilaajan perustietoja kuten nimi, puhelinnumero, yrityksen nimi, sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut tiedot, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitämisessä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujarekisteriin tallennetaan vain tietoja, jotka asiakas on itse antanut. Yhteystietojen päivityksiä voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain Elido Oy:n käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10. Rekisterin tietojen suojaaminen

Rekisterin tiedot on suojattu siten, että niihin pääsy on rajattu vain Elido Oy:n henkilökunnalle. Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Elido Oy:n suojatulla palvelimella.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja rekisteriin on tallennettu hänestä. Pyyntö tietojen tarkastuksesta tulee lähettää rekisterin ylläpitäjälle kirjallisesti. Pyytäjän henkilöllisyys tulee voida varmentaa.